حمایت آزمایشگاه تحقیقات فناوری تشدید زیستی

آزمایشگاه تحقیقات فناوری تشدید زیستی ضمن مشارکت در برگزاری کنگره، کارگاه تخصصی بیو الکترومغناطیس و تشدید زیستی را با حضور برخی از استید خارجی برگزار خواهد کرد.

 

 

 

کانال تلگرامی کنگره

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی