ایران رتبه سوم تولید داروهای بیوتکنولوژیک را در آسیا دارد

دکتر رضایت با اشاره به بازار دارویی ایران که 11 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: این میزان مربوط به داروهای مربوط به حوزه بیولوژیک است که در این حوزه باز هم داروها تقسیم بندی می شوند. برخی از داروها مانند فاکتور هفت و هشت از یک میکروب یا باکتری و یا حتی سلول های حیوانی تولید می شوند. عموما این داروها اثر درمانی زیادی دارند و البته ارزش افزوده شان نیز بسیار بالا است.
وی بیان داشت: این نوع داروها در دنیا حدود 200 قلم دارو را شامل می شوند که در کشور ما 40 دارو در این حوزه یا در بازار وجود دارند یا در حال طی کردن مراحل آخر خود هستند. 
رئیس کمیته نانو فناوری سازمان غذا و دارو به بحث واردات دارو اشاره داشت و افزود: با اینکه تنها 5 درصد داروهایمان را وارد می کنیم اما 36 درصد پول دارویمان را همین میزان داروهای وارداتی به خود اختصاص می دهند. عموما این داروها برای درمان بیماری های بدخیمی مانند انواع سرطان به کار می روند. نکته جالب این است که ایران در آسیا در جهت تولید داروهای بیوتکنولوژیک رتبه سوم را دارد و همه اینها حاکی از این مسئله است که کشور در فناوری های پیشرفته کشور توانسته است، با اتکا به متخصصین خودش کارهای بزرگی را انجام دهد.  
عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران تولید دارو را در دو بخش توصیف کرد و گفت: نخست تولید مواد اولیه دارویی و دیگری فرمالیسیون یا تولید دارو در شکل های مختلف مانند پماد و قرص و امثال اینها است که خود این مسئله نیاز به تکنولوژی بالایی دارد.

 

 

کانال تلگرامی کنگره

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی