حضور فعال دانشگاه ها در کنگره نمایشگاه

   

 

 شرکت های دانش بنیان دانشگاهی حوزه سلامت در کنگره و نمایشگاه تجهیزات  و فناوری های نوین پزشکی ، حضوری فعال خواهند داشت.

 

دکتر ملک زاده ، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، خواستار حضور فعال دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان تابع آنها ، در نمایشگاه تجهیزات فن آوری های نوین پزشکی می باشد.

 

 

 

دانلود نامه

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی