ارکان کنگره

ارکان کنگره عبارتند از:

 رئیس شورای سیاستگذاری: دکتر حسین وطن پور - مدیرکل دفتر توسعه فناوری های سلامت وزارت بهداشت

قائم مقام شورای سیاستگذاری: دکتر ماشاءاله ترابی - رئیس انجمن زیست پزشکی کشورئ - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آرش محبوبی: دبیر علمی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر کامروا: رئیس هیات داوران جشنواره ایده بازار - بخش فناوری های پزشکی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دبیر اجرایی: مصطفی بهمن آبادی

 

کمیته علمی:

دکتر آرش محبوبی: دبیر علمی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حمید کشوری: عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد جهانگیری: معاون برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور

دکتر ماشاءاله ترابی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا صفدری: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر میثم امیدی: عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا پورابراهیمی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهرداد ایمانزاده: مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسین معین زاد: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

کمیته اجرایی:

طاهره یگانه: مسئول دبیرخانه اجرایی

نادر یاوری مقدم: مسئول توسعه بازار

سمانه امینی خواه: مسئول سایبری

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی