تقویم کنگره

تقویم زمانی کنگره به شرح زیر می باشد:

 

آخرین فرصت ارسال چکیده مقاله: 10 آبان 1395

تایید چکیده مقالات: ۱۴ آبان 1395

آخرین فرصت ارسال اصل مقالات: ۱۷ آبان ماه 1395

تایید اصل مقالات: 30 آبان ماه 1395

ارسال پاورپوینت مقالات: 5 آذر ماه 1395

ارائه مقالات : 13 تا 15 آذرماه 1395

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی