راهنمای تدوین چکیده مقاله


  چکیده مقالات باید به زبان فارسی و انگلیسی بوده و  از طریق وبسایت کنگره ارسال شوند.

  هر خلاصه مقاله باید شامل این موارد باشد: عنوان، نویسندگان، آدرس نویسندگان و متن خلاصه مقاله حاوی مقدمه و هدف، مواد و روشها، یافته ها و نتیجه گیری باشد.

  نکته مهم: لطفاً در تهیه خلاصه مقاله موارد زیر را رعایت بفرمایید :

  1. قلم، اندازه و حاشیه ها:

  لطفا از قلم Times New Roman با اندازه 12 و حاشیه صفحه 1 اینچ استفاده نمائید.

  2. عنوان مقاله:

  دقت فرمایید که فقط حرف اول کلمه اول با حرف بزرگ و بقیه حروف کلمات (به غیر از اسامی خاص) با حروف کوچک باشد. کل عنوان Bold شود.

  3. نویسندگان:

  در صورتیکه بیش از یک نویسنده وجود دارد، نویسنده ارائه دهنده را با یک ستاره متمایز نمائید .

  اسم نویسندگان را به صورت نام خانوادگی و حرف اول نام مشخص فرمایید. اسامی را با یک کاما از هم جدا کنید و در انتهای نام از اعداد Superscript استفاده کنید. لطفاً درجه علمی (نظیر MD ، MSc و PhD ) و درجه دانشگاهی نظیر( استادیار) نویسندگان را ذکر نفرمایید.

  مثال:

  الیاسی ف 1 * ، سماوات ز2

  4. آدرس نویسندگان:

  آدرس نویسندگان را لطفا به ترتیب زیر تهیه نمایید:

  گروه (یا بیمارستان)، دانشکده (یا مرکز تحقیقاتی)، دانشگاه، شهر، کشور

  آدرس هر نویسنده را در یک خط مجزا بنویسید و برای مشخص کردن آدرس هر نویسنده از اعداد  Superscript در ابتدای خط استفاده کنید.

  مثال:

  1. گروه تغذیه ، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

  2 . پژوهشکده سلامت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

  5. متن خلاصه مقاله:

  متن خلاصه مقاله (بدون عنوان، نام و آدرس نویسندگان) حداکثر 400 کلمه می تواند باشد. شکل یا نمودار در خلاصه مقاله پذیرفته نمیشود. متن خلاصه مقاله حتماً باید شامل قسمتهای مقدمه و هدف، روش مطالعه، یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد. لطفاً عناوین هر قسمت Bold شود.

  6. کلمات کلیدی:

  نویسندگان می باید حداکثر تا 5 کلمه را به عنوان کلمات کلیدی ارائه نمایند تا موجب تسریع در یافتن خلاصه مقاله توسط سایر افراد شود.

 

 

کانال تلگرامی کنگره

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی