سمینارهای تخصصی جنبی

 

سمینارهای تخصصی که در حاشیه این کنگره برگزار می شود عبارتند از:

  • فناوری بیوالکترومغناطیس و بیورزونانس برای پزشکان
  • فناوری های نوین در مدیریت بیمارستان
  • توسعه بازار فناوری سلامت
    • تد. سخنرانی بزرگان فناوری سلامت
    • ویژه مدیران استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی