محورهای مقالات دومین کنگره

 

محورهای دومین کنگره فناوری‌های نوین سلامت عبارتند از:

 

  • اینترنت اشیاء، سلامت هوشمند

o        سیستم های هوشمند در خدمات بهداشت و درمان دیجیتال

o        هوشمندسازی بیمارستان

o        سلامت همراه

o        سیستم های کنترل هوشمند و بهینه سازی

o        بومی سازی و فرهنگ سازی اینترنت اشیاء در سلامت

  • فناوری های نوین بیمارستانی

o        فناوری های نوین در مدیریت انرژی

o        تجهیزات نوین بیمارستانی

o        فناوری های نوین در بیمارستان سازی

  • مدیریت فناوری سلامت

o        چالشهای توسعه و استقرار فناوری های نوین سلامت

o        مدیریت عملکرد: داشبورد و کارت امتیازی

o        فناوری های نوین در مدیریت بیمارستانی

  • فناوری بیوالکترومغناطیس و بیورزونانس
  • فناوری های نوین آزمایشگاهی
  • تامین سرمایه سلامت
  •             نقش ارزهای دیجیتال در توسعه جهانی بازارهای سلامت
  •             راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در حوزه سلامت
  • فناوری های نوین در آموزش

o        یادگیری الکترونیکی سلامت

o        سیستم های مدیریت محتوا

o        واقعیت مجازی در آموزش

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی