مخاطبین

گروه اول:

پزشک عمومی

آسیب شناسی

علوم ازمایشگاهی

مدیریت

زیست فناوری پزشکی مولکولی

 

گروه دوم:

مهندسی پزشکی

بیوتکنولوژی دارویی

داروسازی

نانوفناوری دارویی

فناوری اطلاعات سلامت

 

گروه سوم:

دندانپزشکی عمومی

رادیولوژی تکنولوژی پرتوشناسی

پزشکی هسته ای

رادیولوژی

بیماری های داخلی

گروه چهارم:

جراح عمومی

داروسازی بالینی

تکنولوژی های پزشکی هسته ای

پرتودرمانی

ژنتیک

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی