فناوری های نوین برای پزشکان عمومی

در عصر حاضر فناوری های نوین پزشکی می توانند به عنوان ابزار کمکی برای پزشکان عمومی در توانمندسازی آنها نقش موثری ایفا نماید و در نهایت باعث تشخیص های سریعتر، دقیقتر و درمان اثربخش بیماریها شوند یا از آنها در مدیریت بیمارستانها یا مراکز سلامت بهره گیرند.

نظر به اهمیت موضوعات کنگره برای پزشکان عمومی و حرکت آنها به سوی فناوری­های­ نوین پزشکی، مباحث تخصصی «فناوری های نوین برای پزشکان عمومی» همزمان با کنگره برگزار خواهد شد.

در این اجتماع که با همکاری و حمایت سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن پزشکان عمومی برگزار خواهد شد تعداد کثیری از پزشکان عمومی حضور خواهند یافت.

این کنگره دارای 8/25 امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی می باشد.

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرامی کنگره

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی