فرم ارسال ایده
 1. از حسن نظر شما برای ارسال ایده خود به جشنواره ایده بازار سپاسگزاریم . لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
 2. نام ونام خانوادگی(*)
  Please type your full name.
 3. موبایل(*)
  Please type your cellphone.
 4. E-mail(*)
  Invalid email address.
 5.  
 1. مشخصات شغلی
 2. نام سازمان(*)
  Please type your full name.
 3. جایگاه شغلی
 4. سمت(*)
  Please specify your position in the company
 5.  
 1. اطلاعات پروژه یا ایده
 2. عنوان ایده یا طرح(*)
  Please type your Idea.
 3. خلاصه طرح(*)
  ورودی نامعتبر
 4. وضعیت ثبت ایده (*)
  Please tell us how big is your company.
 5. بارگذاری فایل ثبت ایده
  ورودی نامعتبر
 6. بارگذاری فایل توضیحات ایده(*)
  ورودی نامعتبر
 7.   

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی