جشنواره ایده های برتر و فن بازار

شكي نيست كه امروزه فناوري به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي و صنعتي كشورها مطرح مي باشد .در مناطق مختلف جهان، روشهاي گوناگوني در راستاي تسهيل انتقال و مبادله فناوري در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بكار ميرود.ايجاد فن بازار به عنوان مركز و مرجع مبادلات فناوري يكي از سازوكارهاي پيشرفته و نوپا در جهت دستيابي به هدف فوق الذكر محسوب مي شود. فن بازار سلامت در حاشیه کنگره با هدف تسهيل در فروش شركتهاي توليدكننده با جذب سرمايه گذار و منابع تأمين مالي  و كمک به برند سازي شركتهاي فناور در حوزه تجهيزات پزشكي برگزار خواهد شد .

 

اهداف و راهبردها

 تسهيل در فروش شركتهاي توليدكننده با جذب سرمايه گذار و منابع تأمين مالي.

 كمک به برند سازي شركتهاي فناور در حوزه  تجهيزات پزشكي.

 ايجاد خوشه هاي فناور در حوزه تجهيزات پزشكي با دستاوردهاي تجاري سازي شده.

 گردهم آوري بازيگران اصلي در بازار تجهيزات پزشكي

 جهت دهي به منابع تخصيص يافته در حمايت از شركتهاي دانش بنيان از طريق ظرفيت هاي تجميع شده در اين گردهمايي

 

 

فرم ارسال ایده

 

برای دریافت اخبار کنگره به کانال تلگرامی کنگره بپیوندید

 

 

 

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی