نامۀ سازمان نظام پزشکی

معاون سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به روسای بیمارستانهای سراسر کشور خواستار حضور فعال مدیران بیمارستانی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات بیمارستانها در کنگره فناوری های نوین پزشکی شد.

بر این اساس ، تعداد زیادی از روسا و مدیران بیمارستانها ، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات در کنگره حضور فعال خواهند داشت.

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی