پرداخت آنلاین
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  Please type your full name.
 2. ایمیل(*)
  Invalid email address.
 3. کدملی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره موبایل(*)
  ورودی نامعتبر
 5. انتخاب مبلغ
  ورودی نامعتبر
 6. سایر مبالغ
  ورودی نامعتبر
 7. انتخاب بانک
 8. قابل پرداخت
 9.   

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی